Föredrag och fartfylld show om trafiksäkerhet, spontanidrott och alternativa transportmedel

En uppvisning under 45–60 minuter av två BMX- och skateboardvärldsmästare, kombinerat med pedagogisk information. Målsättningen är att öka förståelsen för och acceptansen av att använda cykelhjälm, samt inspirera till ökat cykelanvändande och spontanidrott som leder till alternativa transportmedel. Skolshowen som vänder sig till elever i grundskolan, har varit mycket lyckad med bra respons från både elever och lärare.

Enkelt upplägg

Showens två BMX- skateboardartister kommer till skolans samlingslokal eller gymnastiksal. De har allt material med sig, förbereder sig själva och genomför en show blandat med information om trafiksäkerhet, användning av cykelhjälm, spontanidrott och alternativa transportmedel. Detta sker på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Syftet är mera att inspirera än att enbart informera.

Handstående på cykel med hjälm

Eleverna engageras också genom att showen avslutas med en tävling. En tävling där priserna är läckra skate/cykelhjälmar.

Showens genomförande, som anpassas till ålderskategorin på de besökande eleverna, är även lämplig att kombinera med annan aktivitet kring trafiksäkerhet och miljö.

Hjälm

Kontakta oss för mera info, eller preliminärboka här.